รวมปฏิทินไทย วันพระ 2565 ปฏิทินวันพระตลอดปี

03 เม.ย. 2565 เวลา 17:20 น.6.4k

ปฏิทินวันพระ ปฏิทินไทย 2565 วันพระ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์

วันพระ เป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และ วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ) วันนี้ Thainews มี ปฏิทินรายเดือน มาแจก เป็น ปฏิทินวันพระ หรือ ปฏิทินปี 2565 เป็น ปฏิทินไทย รวม ปฏิทินวันพระตลอดปี 2565 

วันพระ

วันพระ เดือนมกราคม 2565  

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันพระ เดือน มกราคม 2565

วันพระ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีขาล

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีขาล (วันมาฆบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีขาล

ใส่บาตร วันพระ วันพระเดือนกุมภาพันธ์

วันพระ เดือน มีนาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4)  ปีขาล

ใส่บาตร วันพระ เดือนมีนาคม

วันพระ เดือน เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันพระ เดือน เมษายน 2565

วันพระ เดือน พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันวิสาขบูชา)

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันอัฏฐมีบูชา)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

วันพระ เดือน พฤษภาคม 2565

วันพระ เดือน มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันพระ เดือน มิถุนายน 2565

วันพระ เดือน กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล(วันอาสาฬหบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล(วันเข้าพรรษา)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล(วันเฉลิมฯ ร.10)

วันวิสาขบูชา วันพระ ปฏิทินวันพระ 2565

วันพระ เดือน สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล(วันเฉลิมฯ วันแม่)

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

วันพระ ปฏิทินวันพระ 2565 วันพระ เดือน สิงหาคม 2565

affaliate-2

วันพระ เดือน กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

วันพระ เดือน กันยายน 2565

วันพระ เดือน ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล (วันออกพรรษา)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันพระ เดือน ตุลาคม 2565

วันพระ เดือน พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล (วันลอยกระทง)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

วันพระ เดือน พฤศจิกายน 2565

วันพระ เดือน ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันพระ เดือน ธันวาคม 2565

และนี่คือ ปฏิทินวันพระ รวมทั้ง ปี 2565 บทความนี้เป็นเพียงการวางแผนทำบุญ ตักบาตร ทำความดี เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาสืบทอดต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : โซเชียลมีเดีย

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ