ฤกษ์ดีวันนี้ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี

03 เมษายน 2565

ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 มีวันไหนบ้าง วันนี้ Thainews มีฤกษ์ดี ปี 65 สำหรับขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือนใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ไปดูกัน

ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี 2565 หลายคนสงสัย วันไหนฤกษ์ดี อยู่แล้วเฮง ฤกษ์ดี เข้า บ้านใหม่ จะเลือกวันไหน ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนที่อยู่แล้วร่ำรวย ไปดู ฤกษ์ดีมกราคม 2565 

ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี ภาพประกอบเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับ งานตั้งศาล ไหว้เจ้าที่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ งานมงคลทั้งปวง จะส่งผลให้มีความสุข มีความมั่นคง มีเงินมีทองไหลมาเทมา

เวลา 15.45 - 16.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 17.09 - 18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ดี ตั้งศาล ย้ายบ้าน 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

ฤกษ์ดีวันนี้ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี ภาพประกอบเท่านั้น

ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะส่งผลดีทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

เวลา 08.09-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  
เวลา 09.45-10.40 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.24-13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.40-15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.39-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 19.07-19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ฤกษ์มงคล ตั้งศาล ย้ายบ้าน

ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลา 08.11-09.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.42-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.26-13.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 14.42-15.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดีวันนี้ ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีมกราคม ฤกษ์ดี เข้า บ้านใหม่

ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ราชาโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับ การไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ ใช้ได้งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

เวลา 08.12-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.43-10.39 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.27-13.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 14.343-15.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.37-17.27 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ฤกษ์ดี วันมงคล ภาพประกอบเท่านั้น

ตรงกับแรม10 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ราชาโชค+ศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ย้ายบ้าน ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

เวลา 08.14-09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.46-10.42 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 12.30-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 14.46-15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.40-17.30 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

ฤกษ์ดีมกราคม ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับ ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก งานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี  

เวลา 08.16-09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 09.47-10.43 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 12.31-13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 14.47-15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.41-17.31 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ดี เข้า บ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี

และนี่คือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมกราคม สำหรับใครที่กำลังมองหา ฤกษ์ดี แต่ไม่รู้จะใช้วันไหน Thainews Online เราคัดฤกษ์ดีที่สุดมาให้คุณแล้ว ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ขอบคุณ/ภาพจาก : ปฎิทิน myhora / โซเชียลมีเดีย