5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระสะสมบุญ เสริมบารมี

23 พ.ย. 2564 เวลา 19:10 น.661

วันนี้ Thainews จะพาไปเดินสายขอพร เสริมบารมี ต้อนรับปีใหม่ พร้อมเปิดตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศเมียนมาร์

1. เจดีย์ชเวดากอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ ชาวพม่าเคารพสูงสุด โดยมีความเชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบพระเกศา จำนวน ๘ เส้น ให้แก่นายวานิช สองพี่น้อง เพื่อนำมาบรรจุในเจดีย์เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชา ทำให้ชาวพม่าทั้งหลายต่างพากันมาสักการะเป็นอันมาก

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ยอดฉัตรของเจดีย์ชเวดากอง ประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาอัญมณีที่ล้ำค่ากว่า ๕,๔๔๘ เม็ด เพชรเม็ดยอด มีขนาด ๗๒ กะรัต เปรงประกายยามถูกแสง องค์เจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองคำ ๘,๘๘๘ แผ่น คาดว่าน้ำหนัก ประมาณ ๖๐ ตัน มูลค่าประเมินไว้ที่  ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

พม่า เจดีย์ชเวดากอง  ๑ ใน ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทับทิมที่ล้ำค่า ประมาณ ๒,๓๑๗ เม็ด ซัปฟายที่ล้ำค่าอีกจำนวนนับไม่ถ้วน แล อัญมณีอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาล ยังมีระฆังทองคำ อีก ๑,๐๕๕ อัน น้ำหนักทองประมาณไว้ที่ ครึ่งตัน  และยังมีระฆังที่สำคัญมีจารึกของพระเจ้าบุเรงนอง อีก ๑ อัน ที่ทรงมอบไว้ให้ ส่วนสูงจากยอดเจดีย์ถึงฐานล่าง ๓๒๖ ฟุต เจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

เจดีย์ชเวมอดอ พระธาตุมุเตา

2. เจดีย์ชเวมอดอ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยคุ้นเคยกับชื่อนี้คือ พระธาตุมุเตา แปลว่า "จมูกร้อน" เพราะกล่าวกันว่าพระเจดีย์องค์นี้สูงมาก ต้องแหงนหน้ามองจนต้องกับแสงแดด ปัจจุบันเจดีย์ชเวมอดอมีความสูงที่ 114 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า

มีการสันนิษฐานว่าเจดีย์ชเวมอดอสร้างขึ้นราวประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งแต่สมัยอาณาจักรมอญเรืองอำนาจ เดิมเจดีย์ชเวมอดอมีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานเล่าว่าพ่อค้าชาวมอญสองคนชื่อมหาศาลและจุลศาล ได้เดินทางไปอินเดียสมัยพุทธกาลและได้รับพระเกศาธาตุจากพุทธองค์ นำกลับมาประดิษฐาน ณ เจดีย์ชเวมอดอ ภายหลังได้มีการบรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระเจดีย์เมื่อปี ค.ศ. 982 และปี ค.ศ. 1385 ในสมัยพระเจ้าราชาธิราช ต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ได้โปรดให้มีการสร้างพระวิหารและหล่อระฆังถวาย

3. พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์กล่าวว่า ฤๅษีติสสะได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า และมัดซ่อนไว้ในจุกผมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับเพื่อถวายกษัตริย์

พระธาตุอินทร์แขวน

ด้วยความปรารถนาที่จะประดิษฐานพระเกศาไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างเหมือนศีรษะของฤๅษี กษัตริย์มีพระมารดาเป็นธิดาของพญานาค พบหินที่ด้านล่างของทะเล และได้รับความช่วยเหลือจากพระอินทร์ ในการหาสถานที่วางหินเพื่อสร้างพระเจดีย์ เรือที่ใช้ในการขนส่งก้อนหินกลายเป็นหิน และเป็นที่เคารพบูชาโดยผู้จาริกแสวงบุญ โดยอยู่ห่างจากพระธาตุไจที่โย่ประมาณ 300 เมตร (980 ฟุต) รู้จักกันในชื่อ พระเจดีย์เจาะตานบาน (Kyaukthanban Pagoda) แปลว่า "พระเจดีย์เรือหิน"
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย พม่า

4. มหาเจดีย์ชเวสิกอง ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์เชื่อกันว่าเจดีย์ชเวซี่โกนเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า พระเจดีย์มีรูปทรงระฆังคว่ำมีการปิดประดับทองคำเปลว ฐานเจดีย์มีหลายชั้น เจดีย์เป็นทรงตัน ฐานระเบียงเจดีย์มีแผ่นภาพเคลือบปูนปั้นเล่าเรื่องในนิทานชาดก ที่ทางเข้าของเจดีย์มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของผู้ปกป้องศาสนสถาน บริเวณโดยรอบล้อมด้วยวิหารและศาลเจ้าขนาดเล็ก

มหาเจดีย์ชเวสิกอง พม่า

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สี่องค์ของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ทั้งสี่ทิศ ที่ด้านนอกเขตเจดีย์มีวิหารนะ 37 ตน โดยมีท้าวสักกะ หรือพระอินทร์เป็นหัวหน้านะเป็นไม้แกะสลักอย่างประณีตตามแบบศิลปะพม่า บริเวณเจดีย์ชเวซี่โกนยังมีเสาหินที่จารึกเป็นภาษามอญในสมัยพระเจ้าจานซิต้า

affaliate-2

5. พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ต้องไปสักการะ มีตำนานที่เล่าต่อกันมาว่า พระมหามัยมุนีสร้างขึ้นเมื่อสมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ ก่อนที่จะสร้างกษัตริย์ได้ฝันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทานพรให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์สืบทอดพระศาสนาในภายหน้า โดยได้มอบลมหายใจไว้กับพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อให้ดูเหมือนพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อกษัตริย์ยะไข่ถูกโจมตีจากกษัตริย์อื่นและพยายามจะเคลื่อนย้ายพระมหามัยมุนีออกจากเมืองยะไข่ แต่ก็ไม่สามารถนำออกไปได้จะมีอุปสรรคและล้มเหลวทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย จนกระทั่ง พระเจ้าปดุงที่มีเมืองหลวงอยู่ที่มัณฑะเลย์ยกทัพไปตีเมืองยะไข่ได้ชัยชนะ

พระมหามัยมุนี พม่า

จึงได้ทำพิธีอัญเชิญพระมหามัยมุนีด้วยการนำขึ้นแพรล่องไปตามแม่น้ำอิระวดีถึงเมืองมัณฑะเลย์ และได้นำมาประดิษฐานที่เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2327 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

Thainews ขอสรุป 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ไหว้พระสะสมบุญ เสริมบารมีที่ไหนบ้าง 1.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 2.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา 3.พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย 4.มหาเจดีย์ชเวสิกอง 5.พระมหามัยมุนี ประเทศเมียนมาร์

ขอบคุณ : วิกิพีเดีย

affaliate-3