ไหว้พระทำบุญ บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

26 ต.ค. 2564 เวลา 17:14 น.352

ลองหันมาสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นและรุ่งโรจน์ เกิดวันไหนก็นำบทสวดสำหรับสวดบูชาพระประจำวันนั้นไปลองสวดมนต์ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอดูนะคะ

การสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญวันเกิด เป็นหนึ่งวิธีที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ ช่วยให้เราจิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุข ยิ่งถ้าเป็นการท่องบทสวดมนต์ประจำวันเกิด ก็จะสามารถช่วยเสริมดวง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้เกิดสมาธิ มีสติในการดำเนินชีวิต หากพบเจออุปสรรคใดๆ เข้ามาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี เข้ากับสำนวนคุ้นหูที่ “สติมาปัญญาเกิด”

คนเกิดวันอาทิตย์ - พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

คนเกิดวันอาทิตย์

 

คนเกิดวันจันทร์ - พระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะเป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก)ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออก ไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม

 

คนเกิดวันจันทร์

 

คนเกิดวันอังคาร -  พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนยพระหัตถ์หนุนพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายวางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวาเสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์

 

คนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันพุธ(กลางวัน) - พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร สันพระบาทชิดกัน แสดงพระอิริยาบทการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า

คนเกิดวันพุธ กลางวัน

 

คนเกิดวันพุธ(กลางคืน) - พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบัลลังก์ พระบาททอดลงเหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อันเป็นกิริยารับของถวาย

 

คนเกิดวันพุธ กลางคืน

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี - พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

 

คนเกิดวันศุกร์ - พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

 

คนเกิดวันศุกร์

 

คนเกิดวันเสาร์ - พระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิเช่นเดียวกับ ปางสมาธิ บนขนดของพญานาค เบื้องหลังมีพญานาค 7 เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร

คนเกิดวันเสาร์

affaliate-2

อานิสงส์ ที่ได้รับจากการทำบุญวันเกิด ผลแห่งการทำบุญในวันเกิด จะเกิดขึ้นดังข้อเขียนในพระไตรปิฎกที่ว่าไว้เป็นพุทธภาษิตเล่มที่ 15 ข้อ 138 หน้า 44 ความว่า

ผู้ให้อาหารเชื่อว่าคือให้กำลัง 

ผู้ให้ผ้าเชื่อว่าให้ผิวพรรณ 

ผู้ให้ทานเชื่อว่าให้ความสุข 

ผู้ให้ประทีปเชื่อว่าให้ดวงตา

และในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22 ข้อ 44 หน้า 66 ความว่า

ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจ

ผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศ

ผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ

ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุดย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสุด

ขอบคุณที่มาจาก : TNEWS

affaliate-3