"หญ้าหวาน" สารให้ความหวาน กินแล้วไม่อ้วนจริงหรือ

28 สิงหาคม 2564

สมัยนี้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น ต่างหาตัวช่วยมาดูแลสุขภาพ "หญ้าหวาน" เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ผู้คนเริ่มใช่กันมาก

ความอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐานส่งผลให้สุขภาพแย่ลง และเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลายคนจึงหันมารักษาสุขภาพทั้งออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จึงเกิดคำถามว่าผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวานกินแล้วไม่อ้วน จริงหรือไม่ คำตอบคือ จริง การใช้ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยลดพลังงานจากการรับประทานน้ำตาลลงได้

หญ้าหวาน (Stevia) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia Rebaudiana Bertoni เป็นพืชที่ให้ความหวานโดยไม่ให้พลังงาน และสารสกัดจากหญ้าหวานมีความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ 150-300 เท่าจึงนิยมนำมาใช้เป็นสารให้ความหวาน ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน หรือผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานผสมหญ้าหวานวางขายทั่วไป

หญ้าหวาน

อย่างไรก็ตาม การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนั้นไม่ได้เกิดจากการควบคุมปริมาณการรับประทานน้ำตาลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่

1.รับประทานอาหารในสัดส่วน และปริมาณเหมาะสม
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3.อารมณ์ดี ผ่อนคลาย ไม่เครียด

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยทดแทนความหวานจากน้ำตาล ทำให้ลดพลังงานที่ได้รับจากน้ำตาลลง และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สารสกัดจากหญ้าหวานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. ก่อนซื้อทุกครั้ง

หญ้าหวาน

ขอบคุณ อย.