จริงหรือไม่ "ดื่มนมวัว" เสี่ยงเป็นมะเร็ง

19 สิงหาคม 2564

กรณีที่มีการแชร์บทความ กินนมวัวทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตอบข้อสงสัยของเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์บทความ กินนมวัวทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็ง ซึ่งไม่เป็นความจริง องค์กรด้านวิจัยมะเร็งอย่าง Cancer Research UK บอกว่า จริงๆ แล้วไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่านมวัวจะก่อมะเร็ง 

จริงหรือไม่ "ดื่มนมวัว" เสี่ยงเป็นมะเร็ง

นมวัวและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีส นั้น เป็นแหล่งสำคัญของแคลเซี่ยมและโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะกับแคลเซี่ยมซึ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง จึงนับว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

จริงหรือไม่ "ดื่มนมวัว" เสี่ยงเป็นมะเร็ง

จริงหรือไม่ "ดื่มนมวัว" เสี่ยงเป็นมะเร็ง

โดยผู้บริโภคต้องตรวจสอบฉลาก สังเกตวัน เดือน ปีที่ผลิต หรือหมดอายุ ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต และเลขสารบบอาหาร ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อนมมาบริโภค

โดยผู้บริโภคต้องตรวจสอบฉลาก สังเกตวัน เดือน ปีที่ผลิต หรือหมดอายุ ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต และเลขสารบบอาหาร ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อนมมาบริโภค