เผยของ 4 อย่างจำเป็น ควรถวายพระช่วงเข้าพรรษา อานิสงส์แรง มงคลแก่ชีวิต

05 ก.ค. 2564 เวลา 14:36 น.15

ในปีนี้วันเข้าพรรษา ตรงกับวัน อาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 การทำบุญเข้าพรรษา ให้ถูกหลักพระพุทธศาสนา ควรจะนำของใช้จำเป็น 4 อย่างไปถวายท่าน

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) 

เผยของ 4 อย่างจำเป็น ควรถวายพระช่วงเข้าพรรษา อานิสงส์แรง มงคลแก่ชีวิต

การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
 

งในปีนี้วันเข้าพรรษา ตรงกับวัน อาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 การทำบุญเข้าพรรษา ให้ถูกหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากและทำแล้วยังได้บุญมหาศาลโดยผู้ที่จะทำบุญ ควรจะเน้นไปทำบุญตามวัดต่างจังหวัด เพราะพระสงฆ์ตามต่างจังหวัดนั้นจะขาดแคลนของอุปโภค บริโภคมากกว่าพระที่จำวัดในเมือง โดยผู้ที่ต้องการทำบุญควรจะนำของใช้จำเป็น 4 อย่างไปถวายท่าน ประกอบไปด้วย

1.ถวายยา ยาแก้แพ้อากาศอย่างดีพร้อมยาลดไข้ เพราะช่วงนี้พระสงฆ์จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะเป็นช่วงหน้าฝน

ถวายยา

2.เทียนบูชาพระ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมไฟแช็คแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อท่านจะใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์

เผยของ 4 อย่างจำเป็น ควรถวายพระช่วงเข้าพรรษา อานิสงส์แรง มงคลแก่ชีวิต

3.ผ้าอาบน้ำฝน รูปละสองผืน และต้องเป็นผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สงฆ์น้ำได้ และเป็นผ้าเช็ดตัวได้ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าขนหนูแทนแต่ตามความจริงแล้วการใช้ผ้าขนหนูนั้นไม่ถูกพระวินัยของสงฆ์

ผ้าอาบน้ำฝน

4.ไฟฉายอย่างดี พร้อมถ่านสำรองเพราะช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนท่านจะได้ใช้ไฟฉายสำรวจสภาพวัด สัตว์ร้าย เดินทางไกลหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ไฟฉาย

affaliate-2

สิ่งของ 4 อย่าง ที่ควรทำบุญเข้าพรรษา ตามแค่ 4 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว เพราะท่านได้ใช้ของที่เราถวายได้ตลอดพรรษาส่วนปัจจัยนั้นก็อย่าลืมถวายท่านตามกำลังศรัทธาเพื่อใช้จ่ายเป็นสมณะบริโภค แต่ถ้าเป็นพระธรรมยุตก็ถวายเป็นปาวรณาบัตร ส่วนปัจจัยก็มอบให้ลูกศิษย์ท่านไว้ เท่านี้เราก็ได้เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว

เผยของ 4 อย่างจำเป็น ควรถวายพระช่วงเข้าพรรษา อานิสงส์แรง มงคลแก่ชีวิต

ส่วนสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

เผยของ 4 อย่างจำเป็น ควรถวายพระช่วงเข้าพรรษา อานิสงส์แรง มงคลแก่ชีวิต
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ