4 ราศี ดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ

18 เมษายน 2567

ต้องระวังเรื่องสุขภาพ เช็กเลยดวงหลังวันสงกรานต์จะเป็นอย่างไร มีเพียง 4 ราศี ต้องเตือนไว้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ ให้ด้วย ได้แก่ ราศี...

4 ราศี ต้องระวังเรื่องสุขภาพ เป็นการเตือนให้ระมัดระวังไว้ก่อน ในเรื่องราวของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของตัวเองและของคนที่บ้าน ผู้หลัก ผู้ใหญ่ ต้องระวังอย่างมาก

4 ราศี ดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ

ดวงชะตาเมือง ปี 2567 ดวงเมืองเปลี่ยนภูมิทักษาจร ดาวราหู(๘) มนตรีเดิมเป็นกาลกิณีจร นักการเมือง วงการมูเตลู ชื่อเสียงเสื่อมถอย ทุจริตคอรัปชั่น มิจฉาชีพระบาดหนัก ทำนายโดย โหรรัตนโกสินทร์ - The rattanakosin คำแนะนำให้ใช้เวลาเกิดในการทำนายจะแม่นยำกว่า คือ มีน กันย์ มังกร มิถุน

 

4 ราศี ดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ

4 ราศี ดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ คือ ลัคนาราศี...

 

  • มีน
  • กันย์
  • มังกร
  • มิถุน

 

อาทิตย์ 21 เมษายน 2567 ครบรอบ 242 ปี สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ วันสถาปนากรุงเทพมหานครฯ ดวงชะตาเมือง ปี 2567 (ตอนที่ 3/4) ดวงเมืองเปลี่ยนภูมิทักษาจร ดาวราหู(๘) มนตรีเดิมเป็นกาลกิณีจร นักการเมือง วงการมูเตลู ชื่อเสียงเสื่อมถอย ทุจริตคอรัปชั่น มิจฉาชีพระบาดหนัก “ลัคนามีน กันย์ มังกร มิถุน” ถูกดาวราหูครอบงำ หลงกิเลสเงินตรา ใจกล้าหาทางทำกิน ลงใต้ดินก็ยอม เน้นมูเตลูให้รวย หวยหุ้นไม่พลาด ขาดผู้อุปถัมภ์ ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่

 

4 ราศี ดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีคำแนะนำ

 

ขอขอบคุณ : โหรรัตนโกสินทร์ - The rattanakosin