"โหรรัตนโกสินทร์" เตือน 4 ราศี ช่วง 1 - 7 ธ.ค. มีเกณฑ์เลือดตกยางออก

29 พฤศจิกายน 2566

"โหรรัตนโกสินทร์" เตือนช่วง 1 - 7 ธันวาคม 2566 ดวงดาวเข้าเกณฑ์ "หายนะโยค" พบ 4 ราศี มีเกณฑ์เลือดตกยางออก ผ่าตัด อุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ โหรรัตนโกสินทร์ - The rattanakosin เปิดเผยคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาเอาไว้ ระบุว่า "เขย่าขวัญธันวาคม" วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2566 ดวงดาวเข้าเกณฑ์ "หายนะโยค" (ดอกอุตพิด) แก่ดวงเมืองและดวงโลก ต่อด้วยตรีโกณสังหาร และ จตุสดัยเลือด ส่งผลให้อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน

โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี ช่วง 1 ถึง 7 ธ.ค. มีเกณฑ์เลือดตกยางออก

เมษ มิถุน สิงห์ ตุลย์ ธนู กุมภ์

เกณฑ์หายนะโยค

ดวงดาวร้อยเรียงในภพเบียนแก่ลัคนา เริ่มจากภพกดุมภะไปจบยังภพวินาศ อีกทั้งดาวพุธและดาวพฤหัสวิปริตถึงลัคนา

ภัยทางน้ำ โอษฐภัย ความสูญเสีย..

โปรดใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังสูงสุด!!

 

ตรีโกณสังหาร

พันธุ-มรณะ-วินาศ

กรกฎ พิจิก มีน

ทะเลาะแตกหัก อุบัติเหตุ ยานพาหนะและบ้านเรือนเสียหาย

จตุสดัยเลือด

พฤษภ สิงห์ พิจิก กุมภ์

ข่าวร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ เลือดตกยางออก

 

เราทุกคนต่างมีเวลาในชีวิตน้อยลงทุกวัน สิ่งใดเป็นกุศลให้รีบทำ สิ่งใดเป็นอกุศลให้รีบทิ้ง..

โหรรัตนโกสินทร์ - The Rattanakosin

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ

โหรรัตนโกสินทร์ เตือน 4 ราศี ช่วง 1 ถึง 7 ธ.ค. มีเกณฑ์เลือดตกยางออก