"หมอบอย เคลียร์ชัด" เปิดชะตา 6 ราศี ฟ้ากำลังเปิด ความรวยกำลังจะมา

25 มีนาคม 2566

หมอบอย เคลียร์ชัด เปิดชะตา 6 ราศี ฟ้าเปิด ถึงเวลาหมดหนี้ ดวงพลิกฟื้น รุ่งโรจน์ชัชวาล เทวดาฟ้าดินช่วยเหลือ ความรวยกำลังจะมา

เมื่อพูดถึงดวงชะตา ดวงของคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอดเวลา ล่าสุด หมอบอย เคลียร์ชัด หมอดูชื่อดัง เปิดชะตา 6 ราศี จากนี้ฟ้าเปิด เทวดาจะช่วยเหลือทำให้ดวงดีขึ้นมาทันที บุญเก่าที่สร้างมาจะทำงาน ใครป่วยกายป่วยใจหมดไฟจะดีขึ้น อย่าหยุดเพราะความรวยกำลังมา โดยหมอบอย ทำนายไว้ว่า

"หมอบอย เคลียร์ชัด" เปิดชะตา 6 ราศี ฟ้ากำลังเปิด ความรวยกำลังจะมา

ฟ้าเปิด แต้มบุญสูง สายใยแห่งพญานาคคุ้มครอง เริ่มพ้นเคราะห์ หลุดหนี้กรรม หมดนี้สิน บุญที่สร้างกำลังทำงาน หากใครที่ป่วยจิต ป่วยกาย หมดไฟ ดวงจะพลิกฟื้น เทวดาจะคอยช่วยเหลือ ดวงดีขึ้นมาทันที

สิ่งที่เกิดหลังจากนี้ไป ทิศทางไปสู่คำว่า รุ่งโรจน์ชัชวาล อย่าหยุดสวย เพราะความรวยกำลังจะมา เงินดี งานสำเร็จ ความรักสมหวัง เดินหน้าลุย ลงมือทำทันที แล้วทุกๆอย่างจะเป็นของเรา

โดย 6 ราศี ได้แก่ ราศีกรกฎ ราศีธนู ราศีเมษ ราศีกุมภ์ ราศีกันย์ ราศีมีน

หมอบอย เคลียร์ชัด" เปิดชะตา 6 ราศี ฟ้ากำลังเปิด ความรวยกำลังจะมา

 

  • ราศีกรกฎ เป็นราศีที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม
  • ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม
  • ราศีเมษ เป็นราศีแรกตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม
  • ราศีกุมภ์  เป็นราศีที่ 11 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมกรกับราศีมีน มีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายแบกหม้อน้ำ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกุมภ์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม
  • ราศีกันย์ เป็นราศีที่ 6 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม
  • ราศีมีน เป็นราศีสุดท้ายตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีกุมภ์กับราศีเมษ มีสัญลักษณ์เป็นปลา 2 ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมีนนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน


    ขอบคุณเพจ หมอบอย เคลียร์ชัด