สมเด็จพระสังฆราช แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว สิริพระชนมายุ 92 ปี

27 กุมภาพันธ์ 2567

ถวายความอาลัย "เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์" สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 67 มีรายงานจาก พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)​ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก พระราชวัชรสารบัณฑิต – เจ้าคุณประสาร เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระสังฆราช (Tep Vong) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระสังฆราช แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว สิริพระชนมายุ 92 ปี

โพสต์โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (Tep Vong) สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.40 น. ณ วัดอุณณาโลม ราชธานี พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา"

สมเด็จพระสังฆราช แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว สิริพระชนมายุ 92 ปี

ทั้งนี้ เจ้าพระสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ ประสูติเมื่อปี 2475 อุปสมบทปี 2496 เมื่ออายุ 21 ปี และได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ในปี 2524 และทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ