"พระเทพมงคลกวี" อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มรณภาพแล้วอย่างสงบ

18 ตุลาคม 2566

คณะศิษย์น้อมถวายความอาลัย "พระเทพมงคลกวี" อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มรณภาพแล้วอย่างสงบ สิริอายุ 74 ปี 52 พรรษา

มีรายงานข่าวเศร้าวงการสงฆ์ พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม จ.ชุมพร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร อดีตเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง อดีตเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มรณภาพลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 15.20 น. ที่โรงพยาบาลชุมพร สิริอายุ 74 ปี 52 พรรษา

พระเทพมงคลกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มรณภาพแล้วอย่างสงบ

โดยกำหนดการพิธีสรงน้ำศพ พระเทพมงคลกวี จะมีขึ้นในวันที่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 15.30 น. และกำหนดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เวลา 17.00 น.

พระเทพมงคลกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มรณภาพแล้วอย่างสงบ

สำหรับลำดับสมณศักดิ์

  • พ.ศ. 2524 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค
  • พ.ศ. 2529 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอดุลธรรมรัต
  • พ.ศ. 2535 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
  • พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโพธาภิรามมุ
  • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลกวี ศรีปริยัติกิจจาทร บวรธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระเทพมงคลกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มรณภาพแล้วอย่างสงบ