svasdssvasds
ประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร แห่งวัดอมฤตวารี จ.อุทัยธานี

ประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร แห่งวัดอมฤตวารี จ.อุทัยธานี

21 มี.ค. 2566 เวลา 17:45 น.93

ประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดอมฤตวารี ทั้งด้านความมีเมตตาและวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่น่าเลื่อมใสศรัทธา

เปิดประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร หรือ พระครูอุทัยสังฆกิจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในทางพระพุทธศาสนา วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี จะเป็นอย่างรบ้าง วันนี้ทีมข่าว Thainews Online จะพาทุกท่านมาเปิดประวัตหลวงพ่อรังกัน จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลย

ประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร แห่งวัดอมฤตวารี จ.อุทัยธานี

หลวงพ่อรัง สัจจวโร หรือ พระครูอุทัยสังฆกิจ ท่านเกิดในสกุล พยัคฆเพศ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2470 ที่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 

เมื่อหลวงพ่อรัง อายุ 6 ขวบ บิดาก็ถึงแก่กรรม ทำให้ภาระตกอยู่ที่มารดา เมื่ออายุเข้าเกณฑ์ หลวงพ่อรังได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดดอนหวาย เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วมาช่วยมารดาทำนา

 

เมื่อหลวงพ่อรัง อายุได้ 16 ปี โยมมารดาก็ถึงแก่กรรม นางเปี่ยม พยัคฆเพศ ซึ่งเป็นป้า ได้รับไปเลี้ยงดู จนท่านอายุได้ 23 ปี จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทให้เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2494 ณ พัทธสีมาวัดดอนหวาย ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีพระครูอุปการพิศิษฐ์ หรือหลวงพ่อเส็ง วัดหนองเสือโกลน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ใจ วัดดอนหวาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเสงี่ยม วัดดอนหวาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สัจจวโร หมายถึง ผู้มีสัตย์อันประเสริฐ หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิทยาคมด้วยความวิริยะอุตสาหะกับหลวงพ่อม้วน วัดดอนหวาย 1 พรรษา และศึกษาวิทยาคมกับหลวงพ่อวัดหนองแก นานถึง 4 พรรษา

 

ต่อมาหลวงพ่อรัง ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอมฤตวารี บ้านหนองน้ำคัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ศึกษาวิชากับพระอาจารย์สมศักดิ์ ศิษย์เอกของหลวงพ่อจ้อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ว่างลง เมื่อปี พ.ศ.2505 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์ พ.ศ.2518 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูอุทัยสังฆกิจ พ.ศ.2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี

ประวัติหลวงพ่อรัง สัจจวโร แห่งวัดอมฤตวารี จ.อุทัยธานี
 

พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม หลวงพ่อรัง มุ่งมั่นศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ มีปฏิปทาที่มั่นคงประพฤติดีประพฤติชอบ สมถะเรียบง่าย จิตใจโอบอ้อมอารี สงเคราะห์ญาติโยมที่เดือดร้อน ปกครองคณะสงฆ์ด้วยความเมตตา สร้างหอเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในพระศาสนา ทุ่มเทกายใจ พัฒนาปฏิสังขรณ์วัดที่ชำรุดทรุดโทรมใหม่ทั้งหมด ด้วยวัตรปฏิบัติที่สมบูรณ์เพียบพร้อม ทำให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจากสาธุชนทั้งใกล้ไกล หลั่งไหลมากราบนมัสการหลวงพ่อรังอย่างไม่ขาดสาย

 

พ.ศ.2539 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม และ พ.ศ. 2542 ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาฯ งานด้านสาธารณูปการ ได้ดำเนินการก่อสร้างหอสวดมนต์ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ กำแพงวัด ซุ้มประตู ถนนคอนกรีตในวัด วิหารหลวงปู่จ้อย กุฏิทรงไทย บูรณะอุโบสถหลังเก่า ซ่อมแซมเจดีย์ทรงมอญ เป็นต้น 

 

ด้านวัตถุมงคล หลวงพ่อรังจัดสร้างเป็นครั้งคราว มีจำนวนไม่มาก แต่ทุกรุ่นได้รับความนิยมจากสาธุชนทั่วไปยิ่ง เหรียญเสมาหลวงพ่อรัง หลวงพ่อรัง เคยกล่าวปรารภว่า "ของดีไม่ต้องโฆษณา ถ้าเขาศรัทธาก็มาหาเอง" ทุกวันพระ หลวงพ่อรังจะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่มาทำบุญให้ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมให้มัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประมาณตน จนสาธุชนทั่วไปยกย่องท่านพระเกจิอาจารย์นักพัฒนา ที่มีเมตตาสูงรูปหนึ่ง แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง

 

หลวงพ่อรัง สัจจวโร ได้มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุได้ 75 ปี 9 เดือน 17 วัน รวม 51 พรรษา แต่ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไป แต่คุณงามความดีที่หลวงพ่อรังได้สร้างไว้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ