เปิดฤกษ์ดี "จุดธูปขอขมากรรม" แก้ชีวิตติดขัด ในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 67

20 มิถุนายน 2567

อาจารย์สุทธิธรรม เผยฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม แก้ชีวิตติดขัด พร้อมเปิดดวงรับทรัพย์ รับโชค ในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2567

ความเชื่อความศรัทธา เป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน และในวันที่ 21 มิถุนายน นั้นเป็นสำคัญตรงกับวันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้  อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้เผยฤกษ์ดีสำหรับการจุดธูป 21 ดอก ขอขมากรรม ถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง 

เปิดฤกษ์ดี "จุดธูปขอขมากรรม" แก้ชีวิตติดขัด ในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 67

โดยการขอขมากรรม ผู้ที่เคยไปกล่าวคำสาบาน บนบานศาลกล่าว คำสัญญา หรือ ด่าสาปแช่ง จะจริงจะเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางครั้งเราไม่รู้เลยว่า สัจจะวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้น มันจะผูกมัดผูกพัน ทำให้ดวงชาตาชีวิตเราต้อง เผชิญกับสิ่งที่ติด ๆ ขัด ๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา เชื่อว่าการจุดธูปขอขมากรรมนั้นจะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้น ชีวิตไม่ติดขัด เปิดดวงรับโชค
 

วิธีจุดธูปขอขมากรรม
ฤกษ์จุดธูป

วิธีขอขมากรรม

  • จุดธูป 21 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้ *คำนึงถึงความปลอดภัยกับสถานที่ในการจุดธูป
  • กล่าวนะโมฯ 3 จบ

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ


ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาปคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

 

เปิดฤกษ์ดี "จุดธูปขอขมากรรม" แก้ชีวิตติดขัด ในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 67
 

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

 

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (3 จบ)

 

เมื่ออธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้ว ให้ปักธูปลงในกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น

 

ทั้งนี้ ในวันและเวลาดังกล่าวนี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร จะไลฟ์พิธีขอขมากรรมในเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว โดยจะไลฟ์เฟซบุ๊ก จากปราสาทภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นำทุกท่านขอขมากรรมไปพร้อมกันที่เฟซบุ๊ค Sutthitham Phakphian และเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

 

เปิดฤกษ์ดี "จุดธูปขอขมากรรม" แก้ชีวิตติดขัด ในวันครีษมายัน 21 มิ.ย. 67