ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

23 พฤษภาคม 2567

5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ ฮวงจุ้ย การจัดบ้าน และพื้นที่รอบบ้านส่งผลต่อพลังงาน และโชคลาภของผู้อยู่อาศัย สำหรับบริเวณหน้าบ้าน ถือเป็นจุดรับพลังงานสำคัญ ดังนั้นจึงควรจัดให้สะอาดโล่ง ปราศจากสิ่งรกรุงรังเพื่อต้อนรับพลังงานที่ดีเข้าสู่บ้าน

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

 

1.ขยะ สิ่งของที่วางเกะกะ ไม่ได้ใช้งาน

ขยะ เป็นของไม่สะอาดและก่อพลังงานที่ไม่ดี ถ้ากองอยู่หน้าบ้านอาจจะนำพาสิ่งไม่ดีมาหลายอย่าง ทั้งยังทำให้บริเวณนั้นดูไม่สวยงาม กลิ่นเหม็นอาจจะเข้ามาในบ้าน ประตูบ้าน เป็นทางเข้าของโชคลาภจากทุกทิศทาง ดังนั้น จึงไม่ควรวางขยะ หรือของที่ไม่ได้ใช้งานไว้หน้าบ้าน เพื่อไม่ให้โชคลาภติดขัด

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

 

2.ก๊อกน้ำที่มีน้ำรั่วซึม

น้ำ เปรียบเสมือนโชคลาภและความมั่งคั่ง ก๊อกน้ำรั่ว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียโชคลาภ นอกจากนี้ น้ำที่รั่วไหล อาจทำให้เกิดตะไคร่เขียว เชื้อรา และยังส่งผลต่อพลังงานไม่ดีรอบบ้าน ทำให้โชคลาภไหลออกไป น้ำรั่วไหลตลอดเวลา ก็เปรียบเสมือนโชคลาภรั่วไหลตามไปด้วย ซ้ำยังสิ้นเปลืองน้ำอีกต่างหาก ดังนั้น บ้านไหนที่มีก๊อกน้ำรั่ว จึงควรรีบซ่อมแซมโดยทันที

3.การวางไม้กวาดไว้หน้าบ้าน

การวางไม้กวาดไว้หน้าบ้านถือเป็นข้อห้ามใหญ่ เพราะเชื่อกันว่า ไม้กวาดเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ดี การวางไว้หน้าบ้านเปรียบเสมือนการกวาดโชคลาภ และสิ่งมงคลออกจากบ้าน เพราะฉะนั้น ไม้กวาด จึงควรเก็บไว้ในสถานที่มิดชิด เช่น ตู้ หรือห้องเก็บของ เพื่อแยกออกจากของใช้ทั่วไป

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ

 

4.วัตถุมีคม

ตามหลักฮวงจุ้ย การมี วัตถุมีคม เช่น มีด ดาบ หรือ กำแพงที่มีความคมแหลม สิ่งต้องห้าม ตามความเชื่อทางฮวงจุ้ย การที่มีสิ่งของแหลมคมชี้ตรงมาที่บ้าน จะส่งผลเสียต่อโชคลาภของครอบครัว และอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของบ้าน

5.ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหน้าบ้าน

ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกหน้าบ้านเยอะเกินไป อาจทำให้บ้านมืดครึ้ม นำพลังงานด้านลบมาสู่บ้าน ปิดกั้นการเข้าออกของโชคลาภ ดังนั้น การปลูกต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านจึงควรปลูกให้พอดี ไม่เยอะจนเกินไป เพราะต้นไม้ใหญ่จะบังแสง ทำให้พลังงานดีภายในบ้านลดลง

ห้ามวาง 5 สิ่งนี้หน้าบ้าน ขวางทางทรัพย์ โชคลาภ