ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง วันนี้มีคำตอบ

24 เมษายน 2567

"ไหว้ศาลหลักเมือง 2567" ขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง เรารวมทริคดีๆ มาฝากเพื่อนๆ สายมูครบแล้วทุกขั้นตอน อยากสำเร็จให้ลองขอตามนี้ดู

"ไหว้ศาลหลักเมือง 2567" สำหรับ ขั้นตอนไหว้ศาลหลักเมือง สามารถทำได้ทุกสถานที่เป็นจุดกลางเมือง ส่วนใครสายมูแนะนำอยากให้ไปไหว้ที่ ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เพราะว่าปีนี้พิเศษ มีอายุครบ 242 ปี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และผ่านขั้นตอนมาอย่างยาวนาน สายมูห้ามพลาดเลยทีเดียว

 

ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง วันนี้มีคำตอบ

ไหว้ศาลหลักเมือง ใช้อะไรบ้าง

 

 • ธูป 3 ดอก
 • เทียน 1 เล่ม
 • ทองคำเปลว 
 • ดอกบัว 2 ดอก
 • ผ้าแพร 3 สี
 • พวงมาลัย 2 พวง

 

ไหว้ศาลหลักเมือง ใช้ธูปกี่ดอก

 

 • ใช้ธูป 3 ดอก

 

ไหว้ศาลหลักเมืองเวลาไหนดี

 

 • เวลาที่เราสะดวกและมีความตั้งใจกำหนดเองได้เลยว่าต้องการเวลาไหน แต่ก่อนจะไปควรศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดว่าเปิดทำการหรือไม่

 

ไหว้ศาลหลักเมืองขอโชคลาภ

หากอยากขอเรื่องโชคลาภ ให้ไหว้ตามจุดทั้ง 5 จุด คือ

 • จุดที่ 1 หอพระพุทธรูป
 • จุดที่ 2 องค์พระหลักเมืองจำลอง
 • จุดที่ 3 องค์พระหลักเมืององค์จริง
 • จุดที่ 4 หอเทพารักษ์ทั้ง 5
 • จุดที่ 5 เติมน้ำมันพระประจำวันเกิด และสะเดาะเคราะห์

 

ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไร

 

 • ขอได้ทุกเรื่องแล้วแต่ใจเราปรารถนา แต่ที่คนขอแล้วได้มากที่สุดเป็นเรื่องการงานที่มั่นคง คนค้าขายจะมาไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก รวมถึงคนที่มีที่ดินด้วย

 

ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง วันนี้มีคำตอบ

ไหว้ศาลหลักเมือง 2567

สำหรับ รายละเอียดอื่นๆ ที่สายมูต้องรู้จะมีดังนี้

 

จุดที่ 1 หอพระพุทธรูป

หลังจากไหว้เสร็จแล้วนั้นให้ใส่บาตรพระพุทธรูปประจำวันเกิด เพื่อเสริมมงคลให้ผู้ไหว้ ส่วนใครที่อยากเสริมกำลังดาวเกิดสามารถใส่บาตรเหรียญแก่พระประจำวันเกิดตามกำลังวันได้ดังนี้ 

 

 • วันอาทิตย์กำลัง 6
 • วันจันทร์กำลัง 15
 • วันอังคารกำลัง 8
 • วันพุธกลางวันกำลัง 17
 • วันพุธกลางคืนกำลัง 12
 • วันพฤหัสบดีกำลัง 19
 • วันศุกร์กำลัง 21
 • วันเสาร์กำลัง 10 
 • คนที่ไม่รู้วันเกิดตัวเอง (พระเกตุ) กำลัง 9


จุดที่ 2 พระคาถาบูชาสักการะองค์พระหลักเมือง

(นะโม 3 จบ)

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุม เห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

หลังจากอธิษฐานขอพรแล้ววางธูปเทียนบนพาน แล้วนำทองคำเปลวมาปิดสิ่งศักด์สิทธิ์ตามที่ผู้ไหว้เคารพบูชาในศาลา อาทิ พระพิฆเนศ, หลวงพ่อโสธร, พระสยามเทวาธิราช และพระคลังมหาสมบัติ 

 

คาถาบูชาพระคลังมหาสมบัติ

(นะโม 3 จบ)

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะ สัมภะวะ สุนทรี ปาณีนัง สะระนังวาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง
นะโม เม พระภูมิ เทวานัง ธูปะทีปะจะปุบผัง สักการะ
วันทะนัง สูปะพยัญชะสัมปันนัง โภชะนา สาลีนัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปริภุญชันตุ หิตายะ
สุขายะ นะมามิ สิรสานาโค ปัตถะวิยัง ปริภุญชันตุ เทหิเม สุขสัมปัตติ สัพพะทา สัพพะทุกขา วินาสสันติ
สัพพะภะยา วินาสสันติ สัพพะโรคา วินาสสันติ พุทธะเตเชนะ ธัมมะเตเชนะ สังฆเตเชนะ
อินทเตเชนะ เทวเตเชนะ ทิวาตะปะติ อาทิจโจ รัตติมาภาติ จันทิมา สันนัทโธ ขัตติโยตะปะติ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตรัง สัพพะเคราะห์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเสนียดจัญไร วินาศสันติ

จากนั้นนำผ้า 3 สี ไปผูกที่เสาหลักเมืองจำลอง สามารถทำเพียงหลักใดหลักหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องผูกทุกเสา

 

จุดที่ 3 : องค์พระหลักเมืององค์จริง

พระคาถาบูชาสักการะองค์พระหลักเมือง

(นะโม 3 จบ)

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมือง เทวานัง พระภูมิ เทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะนัง เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ

ข้าพเจ้า..(ชื่อ นามสกุล)..ขอถวายเครื่องสักการะและสิ่งต่างๆ แด่องค์พระหลักเมือง ขององค์พระหลักเมืองจงรับเครื่องสักการะและสิ่งต่างๆ ของข้าพเจ้า ขอบารมีองค์พระหลักเมืองและเทพเทพารักษ์ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใดได้สำเร็จ สมปณิธานที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บริวาร ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหาย จงแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ปราศจากโรคาพยาธิ และจงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

 

จุดที่ 4 : หอเทพารักษ์ทั้ง 5

จุดนี้สามารถนำพวงมาลัย 5 พวงถวายแด่เทพารักษ์ทั้ง 5 โดยเทพารักษ์ทั้ง 5 มีหน้าที่ดังนี้

คาถาบูชา พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง

(นะโม 3 จบ)

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมือง เทวานัง พระภูมิ เทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง
สักการะนัง เตปิตุมเห อานุรักขันตุอาโรคะเยนะสุ เขนะจะฯ

 

คาถาบูชาพระกาฬไชยศรี

(นะโม 3 จบ)

โอม ทักขิณะทิสะ ยะมะเทวะตา สะหะคะณะปริวารา
อาคุจฉันตุ ปริภุญชันตุ สะวาสะหายะฯ
โอมสัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโศกะ สัพพะโรคะ วินาสายะ สัพพะศัตรู  ปะมุจจะติฯ
โอม ยะมะเทวตา สะตะรักขันตุ สะวาหะสะวาหา สะวาสะหายะฯ

 

คาถาบูชาเจ้าพ่อหอกลอง

(นะโม 3 จบ)

พุทธังวันทนานัง พรหมนังอะหังวันทามิ ธัมมังวันทนานัง อินทรทริยังอะหังวันทามิ
สังฆังวันทนานัง เจ้าพ่อหอกลอง อะหัง วันทามิ สาธุกัง มุนิวะระจะนังนะมัสสะ
สักการิยะเทวะโสถี ภวันตุเม

 

คาถาบูชาเจ้าพ่อเจตคุปต์

(นะโม 3 จบ)

โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัณณะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

 

จุดที่ 5 : เติมน้ำมันพระประจำวันเกิด และสะเดาะเคราะห์

 

เป็นจุดสุดท้ายให้เติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดครึ่งขวด เพื่อความสว่างไสวในชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนที่เหลือให้นำไปเติมที่ตะเกียงสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีทุกข์โศกโรคภัยออกไปจากชีวิต
 

ไหว้ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง วันนี้มีคำตอบ