ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

12 กุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ดี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรองค์พ่อ วันคเณศชยันตี หรือ วันประสูติพระพิฆเนศ อยากไหว้ขอพรต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

วันเกิดพระพิฆเนศ หรือ คเณศชยันตี เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวัน สำหรับคนสายมูที่บูชาเทพแขก วันไหว้พระพิฆเนศ ปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ขนมไหว้พระพิฆเนศ ชุดไหว้พระพิฆเนศ ของไหว้พระพิฆเนศ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบให้ครบเลยค่ะ

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

วันคเณศชยันตี มีความเป็นมาอย่างไร ไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ บูชาองค์พ่อพระศรีคเณศอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลเกิดความสุขแบบมหัศจรรย์ทันใจ คัมภีร์คเณศปุราณะ (गणेश पुराण - Ganesha Purana) อัธยายที่ 48 และในมหาภารตะนั้น ได้กล่าวถึงวันประสูติของพระคเณศไว้ตรงกันว่า คือ “มาฆ ศุทฺธ จตุรฺถี (माघ शुद्ध चतुर्थी - Magha Shuddha Chaturthi )” อันจะหมายถึง “วันศุกลปักษ์ (ข้างขึ้น) สี่ค่ำ เดือนมาฆะ”

โดยเดือนมาฆะนั้นก็จะตกอยู่ราวกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นในวันศุกลปักษ์ 4 ค่ำ เดือนมาฆะ ซึ่งถือว่าเป็นวันประสูติของพระคเณศจึงถูกเรียกแบบเจาะจง ว่า คเณศชยันติ (गणेश जयन्ती) หรือวันคล้ายวันประสูติของพระคเณศ (Ganesha's birthday) นั่นเอง

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ ก็คือ...

 1. มีธูป มีเทียน มีกำยาน 
 2. มีดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง หรือ ดอกกุหลาบก็ได้ค่ะ
 3. มีผลไม้ได้ทุกชนิด
 4. น้ำนมถั่วเหลือง
 5. น้ำดื่มสะอาด
 6. ขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์
 7. มีเมล็ดข้าวสาร และ เมล็ดถั่วด้วยนะคะ

ข้อห้ามไหว้พระพิฆเนศ ก็คือ...

 1. เนื้อสัตว์ทุกชนิด  
 2. ไข่ไก่ 
 3. ของมึนเมา 

 

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

คาถาไหว้พระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

1. คาถาสำหรับการถวายเครื่องบูชา

 • วักกระตุณทะ มหากายา
 • สุริยาโกติ สมาปราภา
 • นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
 • สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา

สวดก่อนถวายเครื่องบูชา 1 จบ

 

 

2.คาถาบูชาพระพิฆเนศ ( แบบสั้น )

สำหรับใครที่กราบไหว้ในกรณีเร่งด้วยไม่มีของถวาย หรือไม่ได้แวะเป็นเวลานาน เช่น การขับรถผ่านเทวรูป, การเดินผ่านหน้าศาล รวมถึง การไหว้ในระยะไกล ให้สวดคาถา โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 1 จบ ตามด้วยการขอพร

 

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

3.คาถาบูชาพระพิฆเนศ ( แบบไทย )

 • โอม พระพิฆเณศวร
 • สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
 • ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
 • สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
 • ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
 • สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

สวด 1 จบ บทนี้เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ต่ออายุ และช่วยเรื่องของโชคลาภเงินทอง

 

 

4.คาถาพระพิฆเนศ

 • โองการ พินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะ โนจะ อินโธ
 • พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิ กิจจัง
 • สิทธิ กัมมัง สิทธิ การิยัง ประสิทธิ เม

สวด 1 จบ บทนี้ใช้สวดเพื่อขอพร และปัดเป่าเหตุร้ายสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ, ความริษยาของคน รวมถึง สิ่งที่มองไม่เห็น ให้ผู้คิดร้ายแคล้วคลาดและแพ้ภัยตนเอง

 

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

5.คาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อความสำเร็จ

 • โอม ศรีคะเนศา ยะ นะ มะ
 • ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
 • เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
 • กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
 • ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
 • มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
 • โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
 • โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

สวด 1 จบ ช่วยเรื่องของการประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่อง การงาน, การเงิน, การค้าขาย, การเรียน และอื่น ๆ มอบชัยชนะ ปัดเป่ามารผจญ ให้พ้นจากชีวิต  

 

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

6.บทสวดขอพร

ส่วนของบทสวดขอพร จะมีทั้งหมด 8 บท ดังนี้

 • โอม พูตายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม ภัคตะวิฆนะ วินา ศิเน นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดทำลาย ความทุกข์ร้อน แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม วิฆะณะ ราชายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวง อันจะเกิดแก่ ชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม ศุธิ ปริยายะ นะมะหะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สติปัญญา ในการประกอบอาชีพ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม ศริษายะ นะ มะ หะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ทรัพย์สมบัติ และ ความอุดมสมบูรณ์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 • โอม สธิรายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความมั่นคง แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม สมาหิ ตายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

 • โอม สมุยายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความสงบสุข แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

สวดติดต่อกัน ทั้งหมด 1 จบ

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ

อย่าลืมพูดคำว่า  “โอม ศานติ โอม ศานติ โอม ศานติ” ขอความสันติให้บังเกิด 

ไหว้พระพิฆเนศ 13 ก.พ. นี้ ต้องใช้อะไรบ้าง เรามีคำตอบ