เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ

15 กันยายน 2566

วันไหว้พระพิฆเนศ 2566 ในเดือนกันยายนนี้ ตรงกับวันที่ 19 ก.ย. นี้ เป็นเทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ พร้อมวิธีบูชาองค์พระพิฆเนศให้ชีวิตพบแต่รุ่งเรือง "วันคเณศจตุรถี"

วันไหว้พระพิฆเนศ 2566 เทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง มาทราบประวัติของ พระพิฆเนศ พร้อมวิธีบูชากับ เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ ในปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 วันประสูติองค์พระพิฆเนศวร (Vinayagar Charthurthi) 

เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ

เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ คืออะไร

เทศกาลคเณศจตุรถี หรือ คเณศจตุรถี เป็น พิธีสักการะพระคเณศ โดยถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์ จตุรถี แปลว่า ลำดับที่ 4 ซึ่งหมายถึงวันขึ้น 4 ค่ำในเดือนภัทรบท หรือขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ตามปฏิทินฮินดู ซึ่งอยู่ในช่วงราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม และกันยายนของทุกปี ในพิธีนี้จะมีการปั้นเทวรูปพระคเณศขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เช่นดินเหนียว หรือวัสดุอื่น ๆ จากนั้นจะสร้างมณฑปขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวรูปดังกล่าว และเชิญพราหมณ์มาทำพิธี "ปราณประติษฐา" หรือการทำให้เทวรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา 

จากนั้นจะทำการบูชา 16 ขั้นตอน ตามหลักศาสนาที่เรียกว่า โษทโศปจาร เช่น การสรงด้วยนม ด้วยน้ำผึ้ง การบูชาด้วยดอกไม้ และเครื่องบูชาต่าง ๆ ตามด้วยสวดมนต์ที่เรียกว่า "คเณศาถรวศีรษะ" หรือ คเณศอุปนิษัท ในคัมภีร์พระเวท และทำการบูชาด้วยประทีป หรือการอารตี เป็นขั้นตอนสุดท้าย

การประดิษฐานพระคเณศจะเริ่มประดิษฐานไว้ตั้งแต่วันขึ้น 4 ค่ำไปจนถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เป็นเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ในทุก ๆ วันจะมีการชุมนุมกันสวดมนต์ และทำพิธีอารตีในเวลาค่ำ เมื่อถึงวันที่ 11 ที่เรียกว่า พิธีวิสรชัน หรือการส่งเทพเจ้ากลับเทวโลก ในวันนั้นจะมีการจัดขบวนแห่เทวรูปไปตามท้องถนน พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีและการเต้นรำอย่างสนุกสนาน 

โดยจะมีการร้องตะโกนถวายพระพรแด่พระคเณศ การแห่เทวรูปจะแห่ไปที่ทะเล หรือที่แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ และนำเทวรูปนั้นไปลอยลงในทะเลหรือแม่น้ำ เท่ากับได้ส่งพระคเณศกลับยังเทวโลก ซึ่งชาวอินเดียยังเชื่อว่าการที่เทวรูปนั้นสลายสู่สภาวะเดิมเป็นการแสดงสภาวะของธรรมชาติ และถือว่าทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูก เพราะแม่น้ำและดินจะได้รับพรจากองค์เทวรูปที่ได้ผ่านพิธีกรรมไปแล้วด้วย

เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ

เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ ต้องทำตามนี้

 1. เตรียมดอกไม้สีสดใส เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีแสด,
 2. เตรียมขนมต้ม
 3. เตรียมมะพร้าวอ่อน
 4. เตรียมกล้วย
 5. เตรียมอ้อย
 6. เตรียมนมเปรี้ยว

บทสวด  “บูชาพระพิฆเนศ” เพื่อความสำเร็จ

 • โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
 • ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
 • เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
 • กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
 • ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
 • มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
 • โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
 • โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

สำหรับ คนที่บูชาพระพิฆเนศส่วนมากจะนิยมเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลอง เช่น วัดแขกสีลม แต่หากใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถจัดของไหว้และทำตามสิ่งที่เราแนะนำด้านบนได้เลยค่ะ

เทศกาลสำคัญ ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรความสำเร็จ

ขอขอบคุณ : Hindu Meeting (Fan Page)