ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง พร้อมคำถวายน้ำ

07 มิถุนายน 2566

ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง มาดูขั้นตอนการถวายน้ำบนหิ้งพระในบ้านกันค่ะว่าต้องทำอย่างไร พร้อมคำถวายน้ำ ให้ได้รับอานิสงส์ และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเอง

วิธี ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง พร้อมคำถวายน้ำ เราหาวิธีทำที่ถูกต้องมาให้คุณแล้ว หากคุณต้องการเรื่องโชคลาภก็ควรถวายน้ำบนหิ้งพระในเวลาเช้า เช่น 06.00 น. หากคุณต้องการเรื่องการเงินให้ถวายน้ำพระบนหิ้งในช่วงเวลา 06.30 น. และหากคุณต้องการเรื่องการงานก็ต้องถวายน้ำบนหิ้งพระในช่วง 07.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ห้ามเกิน 10.00 น.

ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง พร้อมคำถวายน้ำ

สำหรับ น้ำใช้ถวายพระบนหิ้งที่บ้าน ควรจะเป็นน้ำดื่มที่ใสสะอาด จะเป็นน้ำที่ซื้อ หรือ น้ำกรอง น้ำประปาก็ได้ค่ะ เพราะสายน้ำเปรียบเสมือนความสะอาดบริสุทธิ์ ใช้ดื่มกินได้ ซึ่งนั้นหมายถึง ทำให้ชีวิตมีความสุข สดใส และการถวายน้ำบนหิ้งพระก็ควรถวาย 3 แก้ว  เพื่อระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และไม่ควรใส่น้ำให้เต็มแก้วจนเกินไป และไม่ใส่น้ำน้อยเกินไป ควรใส่แบบพอดีแก้ว เพื่อสื่อไปในทางให้มีกินมีใช้ตลอดปีและตลอดไป

ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง พร้อมคำถวายน้ำ

คำถวายน้ำบนหิ้งพระ

“อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ”

คำแนะนำ

ถวายน้ำพระควรเปลี่ยนทุกวัน ห้ามปล่อยให้น้ำแห้งคาแก้วน้ำ ควรทำความสะอาดล้างให้ดี ใส่น้ำไม่ให้ล้นนะคะ

ถวายน้ำพระ ใช้อะไรบ้าง พร้อมคำถวายน้ำ