ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่

31 พฤษภาคม 2566

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน ชาวพุทธต้องรู้ ถวายหลอดไฟ ชีวิตจะประสบความสำเร็จ ยิ่งทำให้ วันพระใหญ่ ยิ่งได้บุญมาก อานิสงส์แรง

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ชาวพุทธต้องรู้ว่าควรทำอะไรใน วันพระใหญ่ นี้ ยิ่งใครได้ไปทำบุญแล้วละก็ชีวิตจะยิ่งมีความสุข เพราะในหนึ่งปีมีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น วันนี้เราจะพาไปดู อานิสงส์ ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่ ได้อย่างไร

ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่

ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่

มาดู อานิสงส์การถวายหลอดไฟ กันค่ะ เพราะ หลอดไฟ คือ แสงสว่างนำทางเราเชื่อกันแบบนี้มาโดยตลอด ซึ่งก็จริงค่ะ ถ้าเราไม่มีแสงสว่างในทุกวันนี้ เราจะไปไหนมาไหนลำบากมาก และจะเกิดอันตรายได้ ทีนี้มาดู อานิสงส์ของการถวายหลอดไฟกันค่ะว่าจะช่วยเสริมสิริมงให้กับตัวคุณเองได้อย่างไร

ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่ 

นอกจากนั้น ยังมี ความเชื่อ เรื่องการถวายดวงประทีปในพระพุทธศาสนา ความว่า ผู้ที่ทำบุญถวายประทีป เมื่อไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็น เมื่อจากโลกไปแล้วก็จะไปบังเกิดในวิมานที่สว่างไสว เกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างไสว สามารถเข้าถึงความเป็นเลิศด้านทิพยจักขุ เหมือนพระอนุรุทธเถระ ที่ท่านทำการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารที่พระสถูปเจดีย์ ด้วยผลบุญนี้จึงทำให้บรรลุทิพยจัษุญาณสมกับปณิธานที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ได้รับอานิสงค์ คือ

- ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

- ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

- ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี

- เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

- ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

- เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

- เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

- หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่

วันพระใหญ่ ถวายเทียนพรรษา วันวิสาขบูชา 2566

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เล่าถึงเรื่องราว อานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่า “การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธ-ศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุญาณ อย่างพระอนุรุทธ”

ท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้

อีกประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก เมื่อมีจิตใจเลื่อมใส ได้ทำการบูชาเช่นนี้ พระชินศรีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

ดังพระบาลีว่า “ปูชาปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง” การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด อนึ่งชื่อว่าได้ขวนขวายในกิจ อันปราศจากโทษความเดือนร้อนในภายหลังมิได้ ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ถวายหลอดไฟ ชีวิตประสบความสำเร็จ ในวันพระใหญ่