วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ

05 ธันวาคม 2565

ฤกษ์ดี 8 ธ.ค. 65 ฤกษ์ขอขมากรรม โดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร พร้อม วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ รายละเอียดครบทุกขั้นตอน

วิธีถอนคำสัญญา โดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ฤกษ์ดี 8 ธ.ค. 65 ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ ไม่ติดค้างคำสัญญาผูกพันใดๆ ให้หยุดอยู่แค่ปีนี้ ปีหน้าฟ้าใหม่ เริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆ พบกับ วิธีถอนคำสัญญา ได้ในบทความนี้

วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ

โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ได้ออกมาเผย ฤกษ์ดี ที่ได้คำนวนไว้ดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ไม่ว่าท่านจะไปกล่าวคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา หรือ ด่าสาปแช่ง จะจริงจะเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่า สัจจะวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้น มันจะผูกมัดผูกพัน ทำให้ดวงชาตาชีวิตเราต้อง เผชิญกับสิ่งที่ติดๆขัดๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา

วันนี้ทางเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล มีวิธีถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา มาให้ท่านทำแบบง่าย ๆ ดังนี้

วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ

วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ

  • จุดธูป 19 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
  • ฤกษ์งามยามดี เวลา 06.29 - 12.09 น.

แล้วว่านะโม ฯ 3 จบ

  • อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
  • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า....ชื่อ-นามสกุล....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

  • นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน
  • นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
  • ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ให้ปักธูปลงดิน หรือ กระถางธูป หรือภาชนะที่เตรียมไว้ หากได้ทำเช่นนี้แล้ว รับรองเลยว่า สิ่งที่ติดขัดอยู่ก็จะผ่อนคลาย ทางมืดทางตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันที เงินที่ว่าจะได้ก็ได้สมใจ วานที่ว่าจะสำเร็จก็สำเร็จสมหวัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ท่านได้คำนวณ ฤกษ์ อธิษฐานขอขมากรรม ไว้ดีแล้ว ท่านสามารถทำพิธี ในห้วงเวลาดังกล่าวได้ เพราะอยู่ในช่วง จันทร์เพ็ญ (กลางวันมองไม่เห็น)

วิธีถอนคำสัญญา ถอนคำบนบาน ให้จบสิ้นทุกภพทุกชาติ

ขอบคุณ : อ.สุทธิธรรม พากเพียร