วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

28 พฤศจิกายน 2565

วิธีไหว้ศาลตายาย และ วิธีขอหวยศาลตายาย ต้องทำอย่างไรบ้าง ของไหว้ต้องเตรียมอะไร และมีวิธีขอขมาศาลตายายอย่างไร ต้องดู

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไรบ้าง วันนี้ทีมข่าว Thainews Online จะพาสายมูมาทำความรู้จักวิธีขอหวยศาลตายาย พร้อม คาถาบูชาศาลตายาย และคาถาขอหวย สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ที่มาพร้อมกับการเสี่ยงดวง เสี่ยงโชค ส่วนการขอหวยจากศาลตายายนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามกัน

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

 

วิธีขอหวยศาลตายาย

ตามความเชื่อของคนไทย การตั้งศาลตายาย เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เป็นเวลานานแล้ว ให้ขึ้นมาสถิตบนศาล เพื่อช่วยคุ้มครองให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านแคล้วคลาดปลอดภัย และการขอให้สมปรารถนา

ของไหว้ศาลตายาย

 • ส้ม ควรจะใช้ 4 ผล หรือผลไม้อื่นๆ ที่พร้อมทาน เพราะมีความเชื่อว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมรับสิ่งดีๆ เข้ามาอยู่เสมอ
 • อาหารคาวต่างๆ 
 • ขนมหวานแบบไทย หรือขนมหวานที่มีชื่อมงคล
 • หมาก พลู บุหรี่ หรือยาเส้น
 • น้ำดื่ม
 • พวงมาลัยหรือดอกไม้ 
 • ธูปและเทียน 

วิธีการไหว้ศาลตายาย และการไหว้ขอหวย

ทำความสะอาดศาลตายายทุกครั้งก่อนไหว้ และอธิษฐานพร้อม จุดธูป 5 ดอก ต่อด้วยการไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้ ต่อด้วยนะโม 3 จบ เมื่อกล่าวจบให้ปักธูปลงบนกระถางธูปหรือของเซ่นไหว้

หากเป็นการไหว้ขอหวย ก็ให้เตรียมธูปเสี่ยงทายมาจุดและปักไว้ยังกระถางธูปหรือของเซ่นไหว้พร้อมกับการกล่าวสวดคาถาขอหวย หากไม่มีธูปเสี่ยงทายให้ใช้ ธูปหอม 5 ดอก เพื่อไหว้ขอให้ถูกหวยพร้อมสวดคาถาถูกหวย

ทั้งนี้ ควรไหว้สักการะศาลตายายทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิดตัวเองและวันนักขัตฤกษ์

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

คาถาไหว้ศาลตายาย 

ก่อนการไหว้ต้องตั้งนะโม 3 จบ

 • "อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง" (3 จบ)
 • "ตา-ยาย ยัสมิง ทิสาภาเค สันติ ตายายเทวา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ" (3 จบ)
 • "สิโรเม ขอเดชะ ตายายเทวา เจ้าของที่ ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือน (ชื่อสถานที่) และข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยในสถานที่นี้ (คำอธิษฐาน) โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม" (3 จบ)

บทสวดสำหรับคาถาขอหวย

“อุเย อะเย อุอากะสะ”

คาถามหาลาภ

“มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลิติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ”

คาถาขอหวย คาถาเสี่ยงเลข

“อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ”

การกล่าวขอของเซ่นไหว้

 • ให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนทุกครั้ง “เสสังมังคลัง ยาจามิ”

ซึ่งแปลว่า  "ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญ แก่ลูกด้วยเจ้าพระคุณ..." เพื่อขอมารับประทาน โดยเชื่อว่าเมื่อทานของเซ่นไหว้หลังพิธีการไหว้เสร็จสิ้น จะทำให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

การกล่าวขอขมาศาลตายาย

 • ให้ตั้งนะโม 3 จบ  "อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง" 

 แล้วกล่าวว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดศาลตายาย สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นให้ท่านอธิษฐานขอพรในสิ่งปรารถนา ทำการปักธูปลง หลังจากธูปหมดดอก ให้ท่านเริ่มทำความสะอาดศาลตายาย

วิธีขอหวยศาลตายาย ทำอย่างไร พร้อมบทสวดคาถา และวิธีขอขมาศาลตายาย

การขอหวยเสี่ยงโชค หรือการบนบานศาลกล่าวนั้น เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณและทำความเข้าใจอย่างมีสมาธิและมีเหตุผล เพราะเป็นเพียงการแนะนำแนวทางในการเสี่ยงโชค สำหรับคนอยากเสี่ยงโชคลาภเท่านั้น