เปิดฤกษ์ดี พ.ค. 67 มีเพียง 4 วัน เท่านั้นในเดือนนี้

02 พฤษภาคม 2567

ฤกษ์ดี มีเพียง 4 วัน มาแล้ว ฤกษ์ดี หรือ วันมงคล ที่ดีที่สุด ในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้ มีเพียง 4 วันเท่านั้น สายมูห้ามพลาด

สำหรับ ฤกษ์ดี พ.ค. มี 4 วัน เป็นการคำนวณวันเวลาเอาไว้แล้วจากผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลาตกฟาก ในการหาฤกษ์ดี วันมงคล เอาไว้ให้ทุกคน และในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้นั้น มีเพียงแค่ 4 วันค่ะ

 

เปิดฤกษ์ดี พ.ค. 67 มีเพียง 4 วัน เท่านั้นในเดือนนี้

เป็นการให้ข้อมูลโดย หมอบอยเคลียร์ชัด ที่ออกมาบอกว่าในเดือนพฤษภาคม นี้ หากอยากทำการมงคล ไม่ว่าจะเป็นการออกรถ การขึ้นบ้านใหม่ การรับตำแหน่ง เรื่องที่เป็นดีๆ ต้องใช้ฤกษ์มงคลทั้งสิ้น

 

เปิดฤกษ์ดี พ.ค. 67 มีเพียง 4 วัน เท่านั้นในเดือนนี้

สรุป : เปิดฤกษ์ดี พ.ค. 67 มีเพียง 4 วัน เท่านั้นในเดือนนี้ คือ...

  1. วันที่ 5 พ.ค. 67 ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ รับตำแหน่ง 
  2. วันที่ 10 พ.ค. 67 เจรจา เปิดสถานบริการ ค้าขาย
  3. วันที่ 17 พ.ค. 67 แต่งงาน ออกรถ ลาสิกขาบท
  4. วันที่ 21 พ.ค. 67 พบผู้ใหญ่ ศัลยกรรม งานหมั้น

 

สวดคาถาหัวใจ อิติปิโส

 

  • อะ สัง วิช สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

 

เปิดฤกษ์ดี พ.ค. 67 มีเพียง 4 วัน เท่านั้นในเดือนนี้

 

ขอขอบคุณ : หมอบอย เคลียร์ชัด