คาถาหลวงพ่อรวย เรียกทรัพย์ และ วิธีขอพร หลวงพ่อรวย

11 มีนาคม 2565

คาถาเรียกทรัพย์ ของ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา พระเกจิดังอันดับ 1 ของเมืองไทย เจ้าของเลสข้อมือหลวงพ่อรวย และ วิธีขอพรหลวงพ่อรวย

หลวงพ่อรวย วัดตะโก 

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์ เป็นหนึ่งพระเกจิดังแห่งกรุงเก่า เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

หลวงพ่อรวย ประวัติ

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ หลวงพ่อรวย อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณ ดำรงสมณเพศอย่างสมถะ เป็นพระนักปฏิบัติมากว่าที่จะเป็นพระธรรมกถึก ทั้งเป็นพระนักพัฒนาทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโก

ท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจาก หลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคม มาจาก หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจาก หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคม โดดเด่นในด้าน เมตตามหานิยม และ คงกระพันชาตรี เป็นหนึ่ง อีกด้วย

หลวงพ่อรวย วัดตะโก เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2464 ณ บ้านตะโก หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ มี และมารดาชื่อ สินลา ศรฤทธิ์ (บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหุต) เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน 8 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 5 คน

คาถาเรียกทรัพย์ และ วิธีขอพร หลวงพ่อรวย

เมื่ออายุ 16 ปี หลวงพ่อรวย ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดตะโก โดยมี พระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

และเมื่อมีอายุครบบวช ราวปี พ.ศ. 2484 ก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมี พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก (ในสมัยนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ปาสาทิโก” แปลว่า “ผู้มีความเลื่อมใสในธรรม

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขณะที่ท่านศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพระปริยัติธรรม ท่านนั้นยังมีความชื่นชอบในด้านพุทธาคมจึงไปเรียนกับหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ท่านเองยังมีความรู้ความสามารถในด้านแพทย์แผนโบราณ

ชื่อของท่านถือว่าเป็นนามมงคล หมายถึง มั่งมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่ยากจน ถึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมปรากฎให้เห็นว่าความเข้มขลังมีประสบการณ์แก่ผู้สวมใส่ได้ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม ค้าขาย

หลวงพ่อรวย เลสข้อมือหลวงพ่อรวย

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้รับตำแหน่ง พระปลัดสำรวย ปาสาทิโก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้รับแต่งตั้ง สมณศักดิ์พัดยศเป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรธรรมวินิฐ ตำแหน่งสุดท้ายได้รับพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกที่ พระมงคลสิทธาจารญ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อรวย มรณภาพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 21.00 น. อย่างสงบด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุรวม 95 ปี 7 เดือน 76 พรรษา ทำให้ลูกศิษย์ในแผ่นดินไทยรู้สึกเสียใจในการที่ท่านนั้นจากไปด้วยความเคารพ

คาถาเรียกทรัพย์ และ วิธีขอพร หลวงพ่อรวย วัดตะโก

ปัจจุบัน สรีระสังขาร หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้อัญเชิญเก็บรักษาในโรงแก้ว พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก เมื่อร่างของหลวงพ่อรวย ที่ละสังขารไปแล้วกลับไม่เน่าไม่เปื่อย ทำให้ลูกศิษย์และชาวบ้านเพิ่มความศรัทธาจนขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ปาฏิหาริย์ หลวงพ่อรวย

ประสบการณ์ที่เล่าขาน หลวงพ่อรวย มีฌานสมาธิอันแก่กล้าในกรรมฐาน ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเรียนวิชาให้รวดเร็ว จึงมีความเข้มขลังในวิทยาคมมาก ดังปรากฏการณ์มหัศจรรย์หลายอย่าง ต่อสายตามหาชน เมื่อคราววางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนบ้านตะโก - ดอนหญ้านาง ขณะที่พระสงฆ์สวดชยันโตและหลวงพ่อรวย กำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อยู่นั้น กำนันแสวง โชคชัย ได้ชักปืน 9 ม.ม ยิงข้ามสายสิญจน์เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ปรากฏว่า ยิงไม่ออก

หลวงพ่อรวย เกจิดังอยุธยา หลวงพ่อรวย วัดตะโก

ประสบการณ์ที่เล่าขาน ฟ้าผ่าไม่ตาย มีอีกเรื่องหนึ่ง ที่เล่าโจษขานกันก็คือ มีชาวนาคนหนึ่งชื่อ นางจำนงค์ บังขจร ขณะดำนาอยู่ก็ถูกฟ้าผ่า และก็จมน้ำ ต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้อง ทั้งสามีและลูก ต่างก็ช่วยอุ้มขึ้นมา ปรากฏว่าเสื้อผ้าไหม้เกรียมจนหมด แต่ในตัวกับไม่พบบาดแผลใด ๆ จึงพากันกลับบ้าน และใช้สุราพ่น รุ่งขึ้น อาการก็ทุเลาลง เริ่มลุกขึ้นได้ พอฟื้นขึ้นมา ก็ทราบว่า นางจำนงค์ ได้ห้อยเหรียญของ หลวงพ่อรวย รุ่นแรก ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองสมณศักดิ์ พ.ศ. 2513 เพียงเหรียญเดียวเท่านั้น ความมหัศจรรย์เล่าขานกันต่อมา อย่างไม่รู้จบ

ประสบการณ์ที่เล่าขาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ พ.ศ. 2563 ได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบัสโดยสารที่กำลังไปร่วมทำบุญกฐิน โดยเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ต.บางเตย จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้จำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 18 ราย และผู้บาดเจ็บ 29 ราย โดยหญิงผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ออกมาเผยเรื่องปาฏิหาริย์ จากเหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รอดตายอย่างไม่น่าเชื่อ จากอุบัติเหตุดังกล่าว

คาถาหลวงพ่อรวย วัดตะโก คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อรวย และ วิธีขอพรหลวงพ่อรวย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

คุณพระคุ้มครอง บุญรักษา เทวดาปกป้อง อย่าเจ็บอย่าจน คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการมีแต่รวย

กับรวยยิ่งๆ ขึ้นไป พบเจอแต่สิ่งดีดี

คาถาหลวงพ่อรวย วิธีขอพรหลวงพ่อรวย คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อรวย

ขอบคุณ ที่มาจาก : TNEWS , wikipedia , 108prageji

ภาพจาก : หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก [ ลูกศิษย์ ]