เลี้ยงปลาคาร์ฟ เสริมมงคล เรียกทรัพย์เข้าบ้าน

01 ธันวาคม 2564

หลักการเลี้ยงปลา เพื่อเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านนั้น เป็นการปรับพลังหยินหยางตามตำราจีน ซึ่งปัจจุบันคนมีกำลังซื้อบ้านมากขึ้นส่วนมากนิยมเลี้ยงปลาคราฟเพราะเชื่อว่าช่วยเรียกทรัพย์เข้าบ้าน

วันนี้ Thainews จะพาไปเปิดตำรา ปลาคาร์ฟ เขียนยังไง คาร์ปเป็นคำที่ถูกต้อง แต่ส่วนมากมักจะเขียนผิดเป็น คาร์ฟ, คราฟ, คาร์พ, คราพ นั้นเอง

ปลาคาร์ฟ ฮวงจุ้ย

เลี้ยงปลาคาร์ฟ เสริมมงคล เรียกทรัพย์เข้าบ้าน

ปลาคาร์ฟว่ายทวนน้ำ ภาพปลาคาร์ฟว่ายทวนน้ำ เป็นของมงคลที่นิยมกันมากไม่แพ้อย่างอื่น เพราะปลาคาร์ฟนั้นเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำ เหมือนกับการที่คนเราไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่าง ๆ นานา

ปลาคาร์ฟ ฮวงจุ้ย ภาพปลาคาร์ฟว่ายทวนน้ำ

ปลาคราฟเรียกทรัพย์

ปลาคราฟเรียกทรัพย์ ฮวงจุ้ยมงคล

ปลาคราฟเป็นปลาที่ชอบว่าทวนน้ำ ความเชื่อของชาวจีนเชื่อว่าปลาคราฟที่ว่ายทวนน้ำจนถึงฝั่งนั้นจะกลายเป็นมังกร นั่นก็หมายความว่าปลาคราฟหมายถึงความสำเร็จ และทางด้านของการเสริมฮวงจุ้ย ภาพปลาคราฟ จะเสริมฮวงจุ้ยค้าขายร่ำรวย กิจการรุ่งเรือง ไม่ติดอุปสรรคใดๆ เสริมความก้าวหน้ายั่งยืน

ปลาคราฟ 9 ตัว ความหมาย

ปลาคราฟ 9 ตัว ความหมาย

ปลาคาร์ฟ 9 ตัว ความหมาย เป็นปลาที่มีสัญลักษณ์ ว่ายวน หรือเรียกว่า สัญลักษณ์หยินหยาง ซึ่งมีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และปลาคราฟ เป็นสัตว์มงคล ปลาคราฟจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง

หยินหยาง สัญลักษณ์หยินหยางพลังแห่งจักรวาล

ปลาคาร์ฟ ลักษณะนิสัย

เลี้ยงปลาคาร์ป เสริมฮวงจุ้ย
ปลาคราฟ เป็นปลาที่กินทั้งพืช และสัตว์ ในการเลี้ยงอาจให้ขนมปัง ข้าวสุก ลูกปลา หรือกุ้งขนาดเล็กก็ได้ รวมถึงอาหารปลาดุกก็เป็นอาหารที่ปลาคราฟชอบเช่นกัน นิสัยการหาอาหารของปลาคราฟ มักออกหาอาหารทั้งในระดับผิวน้ำ กลางน้ำ และท้องน้ำ มักใช้ปากคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามริมขอบฝั่งหรือหน้าดินตามขอบฝั่ง เป็นปลาที่ไม่ชอบอุณหภูมิร้อนหรือเย็น 

ทั้งนี้ การเลี้ยงปลาคาร์ปอยู่ที่สายพันธ์ุและสามารถเลี้ยงในลักษณะแตกต่างจากบทความนี้ได้ ถ้าเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ก็ควรใส่ใจในเรื่องของอาหารที่จะให้ พร้อมทั้งดูเรื่องน้ำในบ่อควรใสสะอาด จะให้อาหารตามบทความนี้ไม่ได้ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย รวมถึงเป็นอันตรายต่อตัวปลาคาร์ปจนถึงชีวิตได้เลย ก่อนที่เราจะเลี้ยงอะไรดี ก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้พร้อมก่อนนะคะ ดูความพร้อมของตัวเองเป็นสำคัญ ว่าเราพร้อมที่จะดูแลชีวิตหนึ่งชีวิตได้หมดอายุขัยหรือเปล่า ด้วยความปรารถนาดีคะ

ขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก : TNEWS / โซเชียลมีเดีย