MEA ขับเคลื่อนยานยนต์ไทยยั่งยืน สมาร์ทประหยัดรักษ์โลก

16 ก.พ. 2564 เวลา 13:06 น.5

การไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 14 แห่ง เป้าหมายสำคัญช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานแรก ๆ ในประเทศไทยที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างจริงจัง พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 14 แห่ง ประกอบด้วย ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และที่บริเวณ 7-Eleven ทั้ง 2 สาขา ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมรองรับการใช้งานสถานีชาร์จได้ทั่วประเทศ ผ่าน MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 

 

MEA ขับเคลื่อนยานยนต์ไทยยั่งยืน สมาร์ทประหยัดรักษ์โลก

 

อีกทั้งให้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน MEA มีการศึกษาวิจัยการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าจากการนำมาใช้งานจริงของพนักงานได้มีส่วนร่วมสำคัญในโครงการ MEA EV Car Sharing จำนวน 47 คัน ( MG ZS จำนวน 23 คัน และ Nissan Leaf จำนวน 24 คัน) และกำลังพัฒนาทดสอบการวิ่งรถบัสโดยสารไฟฟ้า E-bus ของ MEA เพื่อใช้ในกิจการสนองตอบนโยบายขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ลดการสร้างมลภาวะอันเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 รวมทั้งมีแผนในการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (e- Motorbike) และ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (E-TukTuk) เข้ามาศึกษา และใช้งานเร็วๆนี้

MEA ขับเคลื่อนยานยนต์ไทยยั่งยืน สมาร์ทประหยัดรักษ์โลก

 

affaliate-2

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อน วิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ MEA ในการดำเนินภารกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า โทร. 0 2476 5666-7 ระหว่างเวลา 07.30-15.30 น. ในวันเวลาทำการ หรือ MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living