สถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประกาศตามหา "คุณนุ่น" สาวไทยที่หายตัวไป

22 พฤษภาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประกาศตามหา "คุณนุ่น" สาวไทยที่หายตัวไป ช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 ที่สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น Royal Thai Embassy Bern มีการเคลื่อนไหวประกาศตามหาคุณนุ่น ระบุว่า... ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ขอความช่วยเหลือในการติดตามหาคุณนุ่น (ถือหนังสือเดินทางสวีเดน) ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์พร้อมเพื่อนชาวต่างชาติเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2567 และได้ขาดการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2567 นั้น

สถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประกาศตามหา คุณนุ่น สาวไทยที่หายตัวไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว และได้ติดต่อประสานงานกับครอบครัวและญาติของคุณนุ่นทั้งที่ประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสอบถามข้อมูลและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในชั้นนี้ ทราบว่า ญาติได้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่น (เมือง Interlaken) ด้วยแล้ว

สถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประกาศตามหา คุณนุ่น สาวไทยที่หายตัวไป

โดยที่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวของคุณนุ่นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอใช้โพสต์นี้เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และติดตามหาคุณนุ่น หากมีผู้ใดพบเห็นคุณนุ่นหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ในการติดตามตัวคุณนุ่น สามารถติดต่อที่ Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +41 (0) 79 8642674

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ช่วยกรุณาแชร์ข้อมูลต่าง ๆ มา ณ ที่นี้

สถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประกาศตามหา คุณนุ่น สาวไทยที่หายตัวไป