ส่องเงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง

11 เมษายน 2567

ส่องเงื่อนไข 6 ข้อ ล่าสุด แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง โดยประชาชนจะได้เงินในไตรมาส ที่ 4 ปี 2567

อัปเดตนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อไทย ล่าสุด "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้แถลงการถึงโครงการดังกล่าว กรอบการใช้วงเงินงบประมาณ เกณฑ์และเงื่อนไข

ส่องเงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง

​สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะจ่ายเงินให้ประชาชนในไตรมาส ที่ 4 ปี 2567 และจ่ายทั้งก้อนครั้งเดียว 10,000 บาท แหล่งวงเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการจำนวน 5 แสนล้านบาท จะใช้แหล่งงบประมาณทั้งหมด ​สามารถบริหารจัดการบริหารผ่านเงินงบประมาณได้ทั้งหมด ได้ใช้งบปี 2567-68 ควบคู่กันไปแบ่งเป็น 3 ส่วน

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 152,700 ล้านบาท

2. ใช้เงินจากมาตรา 28 ของธ.ก.ส. วงเงิน 172,300 ล้านบาท

3. บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 175,000 ล้านบาท

เงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ดังนี้

1. คนไทยอายุเกิน 16 ปี ไม่มีเงินได้เกิน 8.4 แสนบาทต่อปีภาษี มีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2.การใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

- กลุ่มที่ 1 ประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ กำหนดให้ร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น เป็นเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง

- กลุ่มที่ 2 การใช้จ่ายระหว่าง ร้านค้า กับ ร้านค้า ไม่กำหนดเชิงพื้นที่ ไม่กำหนดขนาดของร้านค้า การใช้จ่ายได้หลายรอบ การเปลี่ยนแปลงรอบที่ 1 เป็นของประชาชนกับร้านค้า สินค้าทุกประเภท เว้น สินค้าอบายมุข สินค้าออนไลน์ น้ำมัน

ส่องเงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง

3. วิธีการใช้จ่าย ใช้ระบบพัฒนาขึ้นเองโดยสำนักงานพัฒนาดิจิทัล ร่วมดีอี ทำซูเปอร์แอพพ์ ใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่น

4. คุณสมบัติร้านค้าที่ถอนเงิน ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น คือ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา เฉพาะผู้มีรายได้พึงประเมิน เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย การถอนเงินสด ถอนทันทีไม่ได้ ต้องถอนหลังจากใช้จ่ายรอบที่ 2 เป็นต้นไป ลดความเสี่ยงทุจริต เพิ่มพลังกระตุ้นเศรษฐกิจ

5. ประชาชนและร้านค้า เข้าร่วมโครงการไตรมาส 3 ปี 2567 ใช้จ่าย ไตรมาส 4 ปี 2567

6.ป้องกันการทุจริต คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดหลักเกณฑ์ มีรองผบช.น. เป็นประธาน ผบช.ไซเบอร์ เป็นรองประธาน