เผยสำรวจ ซูเปอร์โพล บิ๊กตู่-พิธา เป็นนักการเมืองน่าประทับใจที่สุดแห่งปี

18 ธันวาคม 2564

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจนักการเมืองน่าประทับใจที่สุดแห่งปี 2564 "บิ๊กตู่-จุรินทร์" คว้าตำแหน่งนักการเมืองฝั่งรัฐบาล ขณะที่ "พิธา-สุทิน" คว้าตำแหน่งนักการเมืองฝ่ายค้าน

จากกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ วันที่ 18 ธ.ค. 64 เรื่อง ที่สุดแห่งปี 2564 ด้านการเมืองภาพใหญ่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,086 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-17 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

 

ซูเปอร์โพล เผยสำรวจ "บิ๊กตู่-พิธา" เป็นนักการเมืองน่าประทับใจที่สุดแห่งปี 64


โดยพบว่า ที่สุดแห่งปี 2564 ด้านการเมืองภาพใหญ่ ผลสำรวจพบ นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล ที่น่าประทับใจ และน่าพอใจที่สุดแห่งปี  2564 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 31.6 

อันดับ 2 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 22.4

อันดับ 3 นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 8.8

ส่วนนักการเมืองฝ่ายค้าน ที่น่าประทับใจ และน่าพอใจที่สุดแห่งปี 2564 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 32.9 

อันดับ 2 นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 15.0 

อันดับ 3 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 5.1 

 

สำหรับผลงานของรัฐบาลที่น่าประทับใจ และน่าพอใจที่สุดแห่งปี 2564 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับ 1 โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 50.4 

อันดับ 2 ได้แก่ เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 12.6 

อันดับ 3 ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 11.4 

 

ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ที่น่าประทับใจ และน่าพอใจที่สุดแห่งปี 2564 ใน 3 อันดับแรก พบว่า 

อันดับ 1 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 30.3 

อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 23.9

อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 17.4

 

ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่น่าประทับใจ และพอใจที่สุดแห่งปี 2564 ใน 3 อันดับแรก 


อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 41.6 

อันดับ 2 ได้แก่ พรรคก้าวไกล ร้อยละ 32.5 

อันดับ 3 พรรคเสรีรวมไทย ได้ร้อยละ 11.3 
 

ซูเปอร์โพล เผยสำรวจ "บิ๊กตู่-พิธา" เป็นนักการเมืองน่าประทับใจที่สุดแห่งปี 64

 

นอกจากนี้ ผอ.ซูเปอร์โพล ยังเผยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทในภูมิภาคและเป็นที่พอใจของคนไทย แห่งปี 2564 ได้แก่

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 39.4 เพราะเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีความเจริญ เป็นประเทศมหาอำนาจ ล้ำสมัย ช่วยเหลือเรื่องวัคซีน เด่นเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยี


อันดับ 2 จีน ร้อยละ 27.1 เพราะช่วยเรื่องวัคซีน เข้าใจวัฒนธรรมไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด่นเรื่องการค้าขาย และเทคโนโลยี เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีช่วยเหลือจริงใจต่อคนไทย


อันดับ 3 อังกฤษ ร้อยละ 13.6 เพราะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ก้าวไกล มีความเจริญ มีระบบการศึกษาที่ดี


อันดับ 4 เยอรมนี ร้อยละ 8.9 เพราะมีความเจริญ คนมีวินัยในชาติ เด่นเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ มหาอำนาจด้านอุตสาหกรรม


อันดับ 5 ญี่ปุ่น ร้อยละ 7.1 เพราะมีวินัย เจริญ เรียบร้อย เสียสละ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว เป็นมิตร


โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ พบอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกผ่านตัวเลขสถิติว่า ประชาชนคนไทยเข้าใจเรื่องบทบาทการเมืองภาพใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทมหาอำนาจทั้ง 2 ขั้วกับพรรคการเมือง และนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โดยรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาล และพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่พอใจที่สุดแห่งปี 2564 


เมื่อพิจารณาบทบาทของการแสดงออกทางการเมืองของตัวละครนักการเมืองจะพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงมีฐานสนับสนุน หรือแฟนพันธุ์แท้อยู่ถึง 1 ใน 3 ซึ่งถือเป็นทุนทางการเมือง เช่นเดียวกับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ได้ฐานสนับสนุนไม่แตกต่างกัน ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กลับเป็นของพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจและพอใจในบทบาทที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทั้งในบทบาทของฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน