เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียด

12 ม.ค. 2565 เวลา 13:11 น.4.5k

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียด ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนช่วงต้นปี 2565 ใครจะเข้าหลักเกณฑ์บ้างดูเลย...

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ครม. คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนประมาณ 15 ล้านคน  จากเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 13.6 ล้านคน โดยวันนี้สำนักข่าวไทยนิวส์ จะพาทุกท่านไปเช็คเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ว่ากลักเกณฑ์ใดเพิ่มเข้ามาบ้าง

 

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียด

1. การพิจารณารายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อหัว ห้ามเกินคนละ 1 แสนบาทต่อปี (เงื่อนไขใหม่)
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
5. ไม่มี หรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
6. การถือครองกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดินอยู่ ต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
7. การถือครองกรรมสิทธิห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
8. การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่
9. การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียด

affaliate-2

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านรายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนี้ วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
- กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
 
วันที่ 18 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ 
เป็นผู้ชำระเอง)

 

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ แบบละเอียด