อบต.ดอนยาวใหญ่ โคราช แจกเงินเยียวยาชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1,000 บาท

10 มิ.ย. 2564 เวลา 5:47 น.

อบต.ดอนยาวใหญ่ โคราช แจกเงินเยียวยาชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1,000 บาท ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ได้เป็นประธานเปิดโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุม และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

แจกเงินเยียวยาโควิด

 ลาซาด้าแจกโค้ด

ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 

 

แจกเงินเยียวยาโควิด

 

เรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาทโดยถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิการ จะได้เพิ่มเติมอีกรายละ 3,000 บาท
 

แจกเงินเยียวยาโควิด

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด