เตือนข่าวปลอม อย่าเเชร์ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4ทุ่ม-ตี4 เริ่ม 23เม.ย.64

21 เมษายน 2564

ข่าวปลอมเตือนอย่าเเชร์ เคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกบ้านหลัง 4 ทุ่ม ตั้งเตเ่23เม.ย64 ความจริงคือ "ไม่มีประกาศเคอร์ฟิวใดๆ" ประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19

ข่าวปลอม! เคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกบ้านหลัง 4 ทุ่ม...กรณีในรอบวันนี้21เม.ย. 64หลายๆช่องทางของโลกออนไลน์ ได้มีการส่งข้อมูลเเละเเชร์กันเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประกาศ “เคอร์ฟิวทั่วประเทศ” ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม- ตี 4 เริ่ม 23 เม.ย.64 ไม่เป็นความจริง
 


 โดยทาง กรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลมีความจําเป็นเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการอย่างเร่งด่วน โดยควบคุมเวลาในการเปิด-ปิดสถานที่ต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิว หรือควบคุมเวลาออกนอกเคหสถานแต่อย่างใด ความจริงคือ "ไม่มีประกาศเคอร์ฟิวใดๆ" ประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19

เตือนข่าวปลอม อย่าเเชร์ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4ทุ่ม-ตี4 เริ่ม 23เม.ย.64

 คาดกันว่าภาพประกาศเคอร์ฟิวดังกล่าว ได้มีผู้ไม่หวังดีนำไปตัดต่อเปลี่ยนเเปลงวันเวลา ในการเคอร์ฟิว ซึ่งเป็นภาพเเละข้อความเก่า เเล้วนำมาเผยเเพร่ลงในช่องทางต่างๆผ่านโลกออนไลน์ เป็นข่าวปลอม Fake News

ที่มา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์