หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

08 มี.ค. 2564 เวลา 9:35 น.

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยคน 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีจะออกไปจากชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา "หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม" ได้มีการโพสต์รูปภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูดวงฟรีแก่ทุกท่าน ระบุข้อความเอาไว้ว่า  "คน 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีจะออกไปจากชีวิตแล้ว"

ได้แก่คนเกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตรลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

คนเกิดวันจันทร์ พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทรลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามเป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร ต่างกันตรงที่ปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทรจะยกมือทั้งสองขึ้นห้ามแต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างเป็นปางห้ามญาติ และนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง

หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

คนเกิดวันพฤหัสบดี  พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้  ลักษณะพระพุทธรูป:  พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

คนเกิดวันศุกร์ พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

หมอกฤษณ์ เผย 4 วันเกิด ความซวย และ คนไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิต

ที่มา หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูดวงฟรีแก่ทุกท่าน / http://www.watpamahachai.net/