อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

13 กุมภาพันธ์ 2567

สายมูมือใหม่ หลายคนไม่รู้วิธีไหว้ขอพร เทพฮินดู ไม่ว่าจะเป็น พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี พระศิวะ พระแม่กาลี อยากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง สำหรับมือใหม่หัดมู วันนี้รายการปาฏิหาริย์ มีทริคดีๆ มาฝากเพื่อนๆค่ะ อยากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายแขก ต้องไหว้แบบไหน ให้ประสบความสำเร็จ ต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันค่ะ

อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

อยากไหว้ พระแม่ลักษมี ที่บ้านต้องใช้อะไรบ้าง

 • ต้องมีรูปภาพพระแม่ลักษมี หรือ องค์พระแม่ก็ได้
 • ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก (หรือดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีแดงหรือชมพู) *จำนวน8ดอก เพื่อนึกถึงองค์พระแม่ทั้ง8ปาง
 • เทียน 2 เล่ม
 • น้ำเปล่า น้ำอ้อย นม
 • แอปเปิลแดง 5-8 ลูก หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
 • กำยาน หรือเครื่องหอม
 • ขนมดอกบัวชมพู โมทกะ ลาดู

คาถาบูชาพระแม่ลักษมีที่บ้าน

 • โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะหะ

หรือ

 • โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
 • ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
 • ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

ไหว้พระแม่ลักษมี อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

อยากไหว้ พระพิฆเนศ ที่บ้านต้องใช้อะไรบ้าง

 • ต้องมีรูปภาพพระพิฆเนศ หรือ องค์พระพิฆเนศก็ได้
 • เทียน 2 เล่ม
 • น้ำเปล่า น้ำอ้อย นม
 • แอปเปิลแดง 5-8 ลูก หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
 • กำยาน หรือเครื่องหอม
 • ขนมดอกบัวชมพู โมทกะ ลาดู

คาถาบูชาพระพิฆเนศที่บ้าน

 • โอม ศรี คเณศายะ นมัช
 • โอม ศรี มหาคณะปัตเตยะ นมัช
 • โอม คัม คณะปัตเตยะ นมัช
 • โอม ศรี วินายะกายะ นมัช
 • สวด 9 จบ แล้วขอพร

ไหว้พระพิฆเนศ อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

อยากไหว้ พระศิวะ ที่บ้านต้องใช้อะไรบ้าง

 • ต้องมีรูปพระศิวะ หรือ องค์พระศิวะก็ได้
 • เทียน 2 เล่ม
 • น้ำเปล่า น้ำอ้อย นม
 • แอปเปิลแดง 5-8 ลูก หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
 • กำยาน หรือเครื่องหอม
 • ขนมดอกบัวชมพู โมทกะ ลาดู

คาถาบูชาพระศิวะที่บ้าน 

 • โอม นะมัส ศิวายะ (3 จบ)
 • โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
 • สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
 • สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
 • ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ (1 จบ)

ไหว้พระศิวะ อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

อยากไหว้ พระแม่กาลี ที่บ้านต้องใช้อะไรบ้าง

 • ต้องมีรูปพระแม่กาลี หรือ องค์พระแม่กาลีก็ได้
 • เทียน 2 เล่ม
 • น้ำเปล่า น้ำอ้อย นม
 • แอปเปิลแดง 5-8 ลูก หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
 • กำยาน หรือเครื่องหอม
 • ขนมดอกบัวชมพู โมทกะ ลาดู

คาถาบูชาพระแม่กาลีที่บ้าน

 • โอม ศรี มหา กาลิกาไย นะมะห์ (3 จบ)
 • โอม ชยะตี มหากาลี ชยะตี อาธยะ กาลี มาตา
 • ชยะรูปะ ประจัญทิกา มหากาลิกะ เทวี
 • ชยะตี รักตาสะนะ เราทะระมุขี รุทะรานี
 • อริ โศนิตขะไประ ภะระนี ขัททะคะ ธรณี ศุจี ปาณนี ฯ (1 จบ)

ไหว้พระแม่กาลี อยากไหว้เทพฮินดูที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

บทความนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น