วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

08 มิถุนายน 2566

รวมภาพบรรยากาศในงาน "วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2566 จัดขึ้นวันที่ 8-11 มิถุนายน นี้ ในหัวข้อ ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น(ชั้นใต้ดิน) ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ในระหว่างวันที่  8-11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 19.00 น. ภายในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ คนมีชื่อเสียงด้านพยากรณ์มืออาชีพที่มาร่วมงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีสินค้าสายมูให้ได้ร่วมช้อปอีกมากมาย 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

ซึ่งพิธีเปิดงานวันนี้ มี ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ประธานมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ประธานมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฺฒโน) ประธานชมรมโหราศาสตร์สยาม ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงาน วันโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

วันโหราศาสตร์จัดขึ้นเพื่อ รำลึกสดุดีวีรกรรม ของท่านที่พยากรณ์เป็นหนึ่งเดียวและเป็นการรวมตัวกันของนักโหราศาสตร์เพื่อประกาศเกียรติคุณของนักโหราศาสตร์

 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

ภาพบรรยาการงาน วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

ซึ่งภายในงานวันนี้ มีการร่วมพูดคุยกับ โหรฟองสนาน จามรจันทร์ ในเรื่อง ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

 

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดวงเมืองหลังการเลือกตั้ง 66 จะเป็นยังไง

ขอขอบคุณ : ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ